தொடர்பு கொள்ள

தொலைபேசி : 9884655618
மின்னஞ்சல்: vdspsabha AT gmail.com
வேத ஸம்மேளனம் (VS) – வி.ஜி. க்ருஷ்ணமூர்த்தி – +919884058582
விசேஷ உபந்யாஸம் (VU) – சு. சிவகுமார் – +919884036362
வாட்ஸப் / டெலக்ராம் :
எங்கள் வாட்ஸப் அல்லது டெலக்ராம் குழுவில் சேர உங்கள் பெயர் கோத்ரம், வேத சாகையுடன் @ +919884655618 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்